Vse na enem mestu za učenje

GLEDOS (Global Education Solution) je decentralizirana izobraževalna platforma, ki bo kot stičišče ponudnikov izobraževalnih vsebin, študentov (v najširšem smislu besede) in delodajalcev omogočala mikro učenje in kakovostne nano diplome. Algoritmi umetne inteligence, ki jih je že razvil Inštitut Jožef Stefan, bodo za vsakega uporabnika posebej pripravili izobraževalno pot, ki jo mora prehoditi, da doseže svoj karierni cilj. Za certificiranje, dokazila in osebne podatke pa bo uporabljena tehnologija veriženja podatkovnih blokov.

Platforma bo združevala vsebine tako formalnih kot tudi neformalnih izobraževanj. Glede prvih bo omogočala različnim univerzam po svetu, da ponudijo svoje izobraževalne vsebine – najpogosteje v obliki video posnetkov predavanj, vendar pa tudi druge oblike vsebin, kot so samo zvokovni posnetki, elektronske knjige in drugo gradivo. Glede drugih pa bo omogočala, da so na njej združene izobraževalne vsebine, ki so trenutno razpršene po različnih že obstoječih spletnih izobraževalnih platformah.

Glavna dodana vrednost: umetna inteligenca in bločna veriga

Uporabnik bo lahko tako na enem mestu dostopal do bogatega nabora izobraževalnih vsebin, ki se bodo ves čas posodabljale. Poleg tega, da bo platforma uporabniku omogočala, da ima vse, kar zadeva izobraževalne vsebine, na enem mestu, mu bo tudi pomagala pri načrtovanju njegove študijske poti. Pri tem bosta uporabljeni dve razvijajoči se tehnologiji: algoritmi umetne inteligence in tehnologija veriženja podatkovnih blokov.

Algoritmi umetne inteligence, ki jih je že razvil laboratorij za umetno inteligenco Inštituta Jožef Stefan, s katerim je GLEDOS sklenil partnerstvo, bodo na podlagi nenehnega analiziranja nepregledne množice zaposlitvenih oglasov in drugih informacij o delovnih mestih uporabniku omogočile izdelavo učnega načrta na podlagi njegovih kariernih želja ali želja po osvojitvi specifičnih znanj oziroma veščin. Hkrati pa bodo upoštevali ocene in mnenja, ki so jih uporabniki podali za različna predavanja in druge vsebine na platformi.

Algoritmi bodo prav tako pomagali ugotoviti najboljše povezave med delodajalci in iskalci zaposlitev, kar bo pripomoglo k večji zaposlenosti in krajšem času brezposelnosti.

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov bo uporabljena za več namenov, med njimi bodo predvsem:

 • certificiranje avtorjev izobraževalnih vsebin;
 • shranjevanje osebnih podatkov uporabnikov, ki jih bodo imeli sami pod nadzorom;
 • shranjevanje nano diplom in drugih dokazil o udeležbi na izobraževanjih;
 • mikro plačila;
 • omogočanje vavčerskega sistema z uporabo pametnih pogodb, pri katerem bodo lahko podjetja (ali tudi države) svojim zaposlenim (ali različnim segmentom državljanov) omogočala izobraževanje;
 • omogočanje štipendiranja prek pametnih pogodb, ki bodo določale pogoje za štipendiranje,
 • standardizacija, ki bo omogočila široko interoperabilnost.

Hitreje do prve službe in zmanjšanje strukturne brezposelnosti

Platforma bo tako uporabnikom omogočala študij oziroma učenje na globalni ravni. Njihov predmetnik bo vedno prilagojen njihovim trenutnim potrebam in željam glede specifičnih znanj in veščin. Zato lahko pričakujemo, da bo omogočila skrajšanje študija s sedanjih štirih do petih let na eno do dve leti, da lahko uporabnik pride do prve službe. Hkrati bo omogočala hitre in prožne prekvalifikacije ter dokvalifikacije, kar bo pripomoglo sprva k zamejitvi naraščajoče strukturne brezposelnosti, pozneje pa še k njenemu zmanjšanju.

Zaradi obeh vidikov – torej načrtovanja posamičnih študijskih in kariernih poti ter zaradi možnosti hitrih prekvalifikacij – sta zamisel za tako platformo že zelo zgodaj podprli dve slovenski ministrstvi: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ekipa z bogatimi izkušnjami

Pri GLEDOS-u se je zbrala pestra ekipa strokovnjakov z različnih področij, ki si bo prizadevala uresničiti postavljene cilje. Med nami so ugledni mednarodni strokovnjaki, ki sooblikujejo standarde v izobraževanju za Mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO) in svetujejo Evropski komisiji na področju izobraževanja in novih tehnologij ter tudi taki, ki imajo bogate izkušnje s postavljanjem in vodenjem podjetij.

Za nekatere segmente je GLEDOS sklenila partnerstva z vrhunskimi poznavalci svojih področij, kot so:

 • že omenjeni laboratorij za umetno inteligenco Inštituta Jožef Stefan, ki bo poskrbel za integracijo algoritmov umetne inteligence v platformo;
 • družba Netis, ki razvija del, ki zadeva tehnologija veriženja podatkovnih blokov;
 • hrvaška družba Undabot, ki je največja razvijalka spletnih in mobilnih platform v regiji;
 • odvetniška družba Jadek & Pensa, ki bo poskrbela za vse pravne vidike delovanja in poslovanja.

Izobraževanje za 21. stoletje

Kot je zapisano v poročilu Svetovnega ekonomskega foruma »Prihodnost služb – zaposlitev, veščine in strategija delovnih mest za četrto industrijsko revolucijo« iz leta 2016, večina obstoječih izobraževalnih sistemov na vseh ravneh danes ponuja zelo izolirana izobraževanja in uporablja številne prakse iz 20. stoletja, ki omejujejo razvoj talentov.

Da bi presegli te prakse, morajo podjetja, državne oblasti, ponudniki izobraževalnih vsebin ter drugi stopiti skupaj pri pripravi učnih in študijskih načrtov za 21. stoletje. Platforma GLEDOS si bo prizadevala to uresničiti.